Moderní vybavení pro tradiční chov ovcí a koz

Víme, kolik úsilí i nástrah je s krmením, dojením
a chovem malých přežvýkavců spojeno.