Moderné vybavenie pre tradičný chov oviec a kôz

Vieme, koľko úsilia i nástrah je spojené z kŕmením, dojením a chovom malých prežúvavcov.